Ekim 7, 2022
İl Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürlerinin Sendika Üyelikleri
Genel Merkez

İl Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürlerinin Sendika Üyelikleri

Büro Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda faaliyet gösteren Büro Ailesi Sendikası (Bal Sen) kuruluşunun tamamlanmasından sonra, Sosyal Medya hesaplarından kuruluşunu duyurmasıyla özverili bir şekilde hızla  hizmet alanına giren Kurumlarda üye kayıtlarına başladı.

Büro Ailesi Sendikası üye kayıtlarının başladığı süreçte Kurumlardan bazı İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve İlçe Teşkilatı Müdürleriyle yapılan görüşmelerde Müdür ve Müdür Yardımcılarının Sendikaya üyeliklerinin mümkün olmadığı şeklinde beyanları üzerine yaptığımız araştırmalarda 2022 ocak tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Milli Eğitim Bakanlığına muhatap Sendika Üyeliği Görüş talebi konulu yazılarında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının 4688 Sayılı kanun kapsamında sendika üyesi olamayacakları görüşüne dayanak olarak Sendikamızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden Sosyal Güvenlik İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcılarının 4688 Sayılı kanun kapsamında sendika üyesi olup olamayacaklarına dair 29.04.2022 tarihinde 2022/37 sayılı yazımızla görüş talebinde bulunduk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü görüş talebimize istinaden 09.06.2022 tarih ve E-36664208-000-1372222 sayılı yazılarında Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatının Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliğin 35-36-37.maddelerini baz alarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlerinin 4688 Sayılı kanun kapsamında sendika üyesi olamayacakları bildirilmesi üzerine Sendikamıza üyelik başvurusu bulunan İl müdür Yardımcımızın üyelik başvurusu reddedilerek kendisine konu hakkında bilgi verip ileride oluşabilecek yanlışlıkların önüne geçtik.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video